Добре дошли на официалната интернет страницата на „НЕТ-КОМС” ООД

”НЕТ-КОМС” ООД  е насочена към българския пазар, чрез предлагане на висококачествени услуги, продукти и решения за проучване, проектиране, преструктуриране и строително-монтажни работи при изграждане на телекомуникационни и газоразпределителни мрежи, В и К и електропреносни и разпределителни мрежи.

Ние се стремим непрекъснато да удовлетворяваме изискванията и очакванията  на клиентите   ни, като им предлагаме качествени услуги и насърчаваме всеки член на персонала да допринася в рамките на своята компетентност и правомощия за постигането на тази цел.

Най-сърдечно благодарим на всички партньори, клиенти и приятели за доверието и честта да работим заедно!

В стремежа си фирмата да осигури възможно най-добри условия за труд на своите служители, през 2011 г. подготви проект по ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”, който беше одобрен за финансиране и в момента се изпълнява

© 2010-2013 - Netcoms Ltd. | Design by STAKS®